Soal dan Kunci Jawaban Tes Formatif Kb 2 Modul Bahasa Indonesia PPG Tahun 2020


 Setelah melihat dan memahami soal dan kunci jawaban tes formatif Kb 1 modul Bahasa Indonesia, Kali ini saya akan membagikan Soal dan Kunci jawaban tes formatif KB 2 modul Bahasa Indonesia... 

Cek it out ya... 

Soal dan Kunci Jawaban Tes Formatif Kb 2 Modul Bahasa Indonesia PPG 2020

1.  Pada suatu hari, Si Bongkok dan si Buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja. Setiba di pasar, si Buta memberikan uang dua ribu rupiah kepada si Bongkok. oleh si Bongkok disuruh memberi nasi dan sepotong daging yang agak keras.


Yang termasuk kata sandang dalam kutipan di atas adalah ....

a. Agak
b. Si
c. Oleh
d. Pada
e. Di

2. Dari Jakarta menuju Semarang. Jangan lupa beli papaya. Engkau senang, aku senang. Karena kita memang saudara. Balasan yang tepat untuk pantun tersebut adalah ....

a. Jika kenyang karena makan. Janganlah lupa akan minumnya. Jika datang dengan ancaman. Akan ku terima dengan
gembira
b. Buah lengkung enak rasanya. Beli murah di Temanggung. Kita memang saudara. Susah senang kita tanggung
c. Kalau ada sumur di lading. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang. Boleh kita berjumpa lagi
d. Makan gulai di atas batu. Kerasnya batu tak terasakan. Jika boleh aku bertemu. Datang bertamu dambil berjalan
e. Jika engkau pergi ke Pati. Belikan aku sekilo duku. Jika engkau berbaik hati. Bantulah aku bawakan buku

3. “Mengapa pagi ini waktu sangat kacau?” ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya. Namun, ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang. Cemas dan sedih menjadi satu.


Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian ...

a. Komplikasi
b. Orientasi
c. Amanat
d. Evaluasi
e. Resolusi

4. Via menunggu (1) pembantu baru. Via ikut Bunda ke kantor sepulang (2) sekolah. Mula-mula (3) semua berjalan lancar. Lalu Via mulai sakit-sakitan (4). Akhirnya ia harus opname. Dokter menduga Via kurang istirahat dan makannya tidak teratur. Bunda menangis mendengarkannya. Ia merasa bersalah (5). 

Kata kerja tindakan ditandai dengan nomor ....

a. (4)
b. (2)
c. (3)
d. (1)
e. (5)

5. Pagi tadi E yang menyuruh Bi Jum, pembantunya, mengantar Via berobat ke Puskesmas. Sudah dua hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah.


Analisislah teks di atas kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu...

a. Pertama dan kedua
b. Pertama dan kelima
c. Ketiga dan keempat
d. Keempat dan kelima
e. Kedua dan ketiga

6. Eyang mengangguk-angguk (1) mulai (2) memahami persoalan Via. Namun (3) beliau belum menanggapi (4) pertanyaan cucunya.Eyang tersenyum(5).

 Kata yang menyatakan urutan waktu ditSaudarai dengn nomor ....

a. (3)
b. (4)
c. (2)
d. (5)
e. (1)

7. Pagi tadi E yang menyuruh Bi Jum, pembantunya, mengantar Via berobat ke Puskesmas. Sudah dua hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah.


Kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian ....

a. Resolusi
b. Evaluasi
c. Komplikasi
d. Orientasi
e. Rekomendasi

8. Pesan baginda kepada anaknya, “Hai anakku! Hati-hati engkau, jangan tergoda oleh harta sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya.”. 

Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan tersebut adalah ....

a. Anak yang sombong
b. Harta yang harus dijaga
c. Kejujuran lebih mulia dan berharga
d. Harta lebih mulia
e. Pesan Baginda Raja pada anaknya

9. Di hutan, hiduplah seekor singa yang dijuluki si Raja Hutan. Dijuluki demikian karena ia besar dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan, dan menggetarkan seluruh isi hutan...


Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah ....

a. Seluruh isi hutan dan penghuninya mendengarkan
b. Di sana hidup seekor singa buas
c. Semua binatang ingin melawannya
d. Kancil pernah disakitinya
e. Ia sangat berwibawa 

10. Puisi berikut yang termasuk syair adalah ....

a. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli celana. Kalau punya teman baru. Jangan lupa teman lama
b. Wajah yang manis pucat berseri. Laksana bulan bersiang hari. Berjalan tunduk memikirkan diri. Tiada memSaudarang kanan dan kiri
c. Kalau terpelihara mata. Kurangilah cita-cita. Kalau terpelihara kuping. Kabar jahat tiada damping.
d. Rasanya ingin bermain gitar. Lagu sendu gubahan dariku. Saudara ingin menjadi pintar. Jangan lupa membaca buku
e. Mata air di dalam kolam. Kucari teka-teki alam. Di awan-awan kian kemari. Di situ juga jawab kucari

Demikian Soal dan kunci jawaban tes formatif kb2 modul bahasa indonesia PPG tahun 2020 yang dapat saya share.. semoga bermanfaat.